Home » Det nödvändiga greppet by Per Engdahl
Det nödvändiga greppet Per Engdahl

Det nödvändiga greppet

Per Engdahl

Published March 25th 2013
ISBN : 9789163721649
Paperback
402 pages
Enter the sum

 About the Book 

Under sju decennier presenterade den nysvenska rorelsens grundare och ledargestalt Per Engdahl regelbundet sina ideer och synpunkter i Vagen Framats ledarartiklar. Dar presenterade han sin ideologiska grundinstallning fran olika infallsvinklar - ofta dikterade av den politiska dagsdebatten. Artiklarna ar saledes granssnitt mellan idevarldens abstrakta bilder och sinnevarldens handfasta former. Dar provade han diverse tankefron- ideer som ofta senare mognade och fann vag in i de nysvenska programskrifterna. Ledarna inleddes alltid av nagra intressevackande, appellartade och sammanfattande rader, och de holl alltid darefter samma behagliga langd. Framfor allt praglades de alltid av samma harliga forening av tankeklarhet och klart sprak. Boken tar avtamp i det nagot symboliska aret 1968 och avslutas med Per Engdahls sista ledare i Vagen Framat fran 1992. Den behover inte nodvandigtvis lasas fran parm till parm. Lasaren kan med utgangspunkt i innehallsforteckningen gora ett neddyk varhelst ett amne behandlas, som for tillfallet speciellt intresserar. Att stalla Per Engdahls ledare sida vid sida ar att skapa ett dokument som pa ett lattillgangligt satt mojliggor for lasaren att folja konturerna i den nysvenska idedebatten genom aren. De presenterar overskadligt karnan i forfattarens ideologi. Boken vill vara ett komplett historiskt dokument over den tid den behandlar. Och ur den samlade enheten moter lasaren en styrka - i budskap, i overtygelse, i garning - som kan inspirera till politisk handling i dag.